دستگاه هاي اتوماتيك فيلتر هوا :

لطفا قبل از خريد دستگاه هاي توليد فيلتر هوا مطالب ذيل را بدقت خوانده و سپس تصميم بگيريد :
بعضي از شركت ها دستگاه نيمه اتومات را به نام دستگاه تمام اتومات و بعضي ميز ) CNCمخفف كنترلر نمريكال كامپيوتر ) را بدون ميكروكنترلر و PLC  
،مي فروشندكه اين ميز با پمپ باد و يا با دست حركت مي كند.
مشاهده شده شركتهايي در دستگاه توليد فيلتر هوا از ساپورت دريل استفاده مي نمايند و از نا آگاهي افراد سوء استفاده نموده و نام CNC  بر روي آن مي گذارند.

قيمت ميز CNC با PLC و موتور SERVO حدودا ۶ ميليون تومان است.
موتور SERVO نوعي از موتورهاي خاص و الكتريكي است كه با هدف به كارگيري در موارد بسيار خاص،
به ويژه دستگاه توليد فيلتر هوا و چين كن كاغذ فيلتر از نوع اتوماتيك، طراحي مي شود.

حتي بعضي از شركتها به صورت خنده داري دستگاه دستي را با كمي تغييرات مانند:
شبيه سازي با بشكه و پمپ كولر آبي بنام دستگاه نيمه اتومات با قيمت بالاي ۵ ميليون تو بازار مي فروشند
.
اخيرا دستگاهايي تحت عنوان دستگاه توليد فيلتر هوا اتوماتيك در سايتهاي كه ظاهرشان نشان دهنده باطنشان است،
(فقط نام ما را با نام خود جايگزين كرده اند!) ديده شده كه متاسفانه توسط افرادي ناشي به اصطلاح ساخته شده ،
كه سعي دارند خود را در اين صنعت ولو، به قيمت متضرر شدن ديگران امتحان كنند
.

دستگاه هاي توليد فيلتر هوا

دستگاه هاي توليد فيلتر هوا صنعتي در مقابل دستگاه هاي توليد فيلتر هوا دانشجويي :

متاسفانه در قسمت به اصطلاح CNC اين اقلام از وسايل آماده اي چون PLC و يا لوگو غير صنعتي با صفحه HMI به همراه محورهاي آماده پيچي،
و برنامه اي آماده استفاده شده كه استفاده از اين اقلام فقط در پروژهاي دانشجوي كاربرد دارد و صنعتي نمي باشد.
در حالي كه در سيستم هاي صنعتي از مكانيك
CNC گرفته تا سخت افزار و نرم افزار آن بايد كاملا مهندسي بوده،
و با توجه به مقتضيات كاري باشد كه از آن سيستم مي خواهيم.
بي گمان شما هيچ دستگاه صنعتي معتبري را مشاهده نخواهيد كرد كه در آن از چنين تركيبي استفاده شده باشد.

عده اي ديگر پا را از اين فراتر گذاشته و از صفحات نمايشگر بزرگ كه هيچ كاربرد منطقي،
براي آن تعريف نشده و فقط جهت نشان دادن روشن يا خاموش شدن يك موتور!!
يا باز و بسته شدن يك شير !! (و مي گويد صفحه كانلا فارسي
(استفاده مي شود،
قصد دارند اين فكر را در ذهن مشتري القاء كنند كه دستگاه ما مكانيزه است،
درست مانند اين است كه ما به يك كولر آبي صفحه
HMI وصل كنيم و بگويم كولر گازي است.
HMI واسطه بين انسان و ماشين مي باشد كه در دستگاه توليد فيلتر هواي ماشين بسيار كاربرد دارد.
از HMI براي مانيتور كردن و مشاهده پارامترهاي دستگاه تزريق فوم فيلتر هوا، چين كن كاغذ اتوماتيك،
و در كل خط توليد فيلتر هواي خودرو استفاده مي شود.

ادامه مطلب